Regulamin sklepu

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.kochajmypszczoly.pl/sklep

Sklep internetowy jest własnością Agnieszka Jareckiej prowadzącej działalność edukacji przyrodniczej z siedzibą w Warszawie NIP 929-141-77-31 oraz zajmującej się prowadzeniem gospodarstwa pasiecznego „Pasieczysko Kampinos” w miejscowości Łubiec. 

Warunki dokonywania zakupów w Sklepie reguluje niniejszy Regulamin.

§ 1
Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422).
 2. Ustawa – ustawa z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Sklep – sklep internetowy Sprzedającego.
 4. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Sprzedający – „Pasieczysko Kampinos” – Agnieszka Jarecka, ul. Tomcia Palucha 35/1, 02-495 Warszawa, działający na zasadzie Rolnego Handlu Detalicznego o numerze ewidencyjnym 14653545 oraz Agnieszki Jarecka ul. Tomcia Palucha 35/1, 02-495 Warszawa NIP 929-141-77-31
  1. Dane do kontaktu telefonicznego i mailowego ze Sprzedającym znajdują się w zakładce Kontakt.
 6. Dostawca – pracownik lub inny podmiot (działający w imieniu firmy kurierskiej) dokonujący dostaw produktów zakupionych w Sklepie.
 7. Produkt – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, i której dotyczy umowa sprzedaży.
 8. Przedmiot umowy – produkty wymienione i opisane na stronie internetowej Sprzedającego. 
 9. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 10. Rejestracja – wypełnienie przez Kupującego formularza na stronie sklepu Sprzedającego, w tym podanie danych osobowych i adresowych, niezbędnych do dokonania zakupów oraz dostawy produktów.
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu art. 535 ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym, z wykorzystaniem strony Sklepu, czyli www.kochajmypszczoly.pl/sklep/.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego określające w szczególności jednoznacznie rodzaj i ilość produktów oraz sposób dostawy, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.
 13. Polityka prywatności – polityka prywatności zamieszczona na stronie internetowej Sprzedającego pod adresem: www.kochajmypszczoly/polityka-prywatnosci/.

§ 2
Zasady ogólne

 1. Sprzedający, w ramach sklepu internetowego, prowadzi sprzedaż jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Produkty umieszczone w kategorii „Promocja” oraz „Wyprzedaż” w oferowanych cenach dostępne są jedynie do wyczerpania zapasów.
 4. Prezentowany na stronie internetowej wygląd produktów oraz opakowań mają charakter wyłącznie informacyjny, mogą się one zatem różnić od otrzymanych przez Kupującego produktów np.: barwą lub konsystencją.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy w celu realizacji zakupów, Kupujący powinien dysponować:
  1. Urządzeniem z aktualną przeglądarką internetową (np.: Firefox, Chrome, Opera, Safari, Edge) z dostępem do Internetu, z włączoną obsługą skryptów JavaScript;
  2. Aktywnym kontem poczty elektronicznej e-mail;
  3. Telefonem.
 6. Klient zobowiązany jest do:
  1. Nie zamieszczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  2. Korzystania ze strony internetowej Sprzedającego w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  3. Korzystania ze strony internetowej Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedającego;
  4. Korzystania ze strony internetowej Sprzedającego w sposób zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 7. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość.

§ 3
Składanie zamówień i zawarcie umowy

 1. Zakupu mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (zawarcia umowy).
 2. Zamówienia można składać jedynie poprzez formularz zamówieniowy. 
 3. Aby złożyć zamówienie poprzez formularz zamówieniowy, Kupujący może dokonać rejestracji w Sklepie lub może złożyć formularz zamówieniowy bez konieczności rejestracji.
 4. Celem rejestracji Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili prawo i możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tj. m.in. zmierzających do obejścia/naruszenia obowiązujących przepisów prawa.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży lub zmiany ich cen. W przypadku zmiany cen produktów lub ich braku w magazynie Sprzedający niezwłocznie zobowiązuje się do poinformowania o tym Kupującego. W razie braku akceptacji nowej ceny lub nowego terminu realizacji, zamówienie nie będzie realizowane.
 7. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać, następujące czynności, w oparciu o komunikaty oraz informacje dostępne na stronie:
  1. Dodać wybrany produkt do koszyka poprzez naciśnięcie przycisku „Dodaj do koszyka”. W przypadku produktu z opcjami (waga, smak itp.), uprzednie wybranie opcji.
  2. Wejść na stronę „Koszyk” i sprawdzić listę i podsumowanie, następnie nacisnąć przycisk „Przejdź do kasy”, aby przejść na stronę „Zamówienie”.
  3. Zalogować się, a jeżeli są to pierwsze zakupy w Sklepie, dokonać rejestracji lub zdecydować się na zakupy bez konieczności rejestracji, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia.
  4. Sprawdzić prawidłowość zamówienia w podsumowaniu.
  5. Kupuję i płacę. 
 8. W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę”, Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym w zakresie wyboru produktów.
 9. Po podaniu przez Kupującego niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia zawierające informacje dotyczące:
  1. Przedmiotu zamówienia;
  2. Cen jednostkowych oraz łącznej sumy zamawianych produktów;
  3. Kosztów dostawy;
  4. Wybranego sposobu płatności;
  5. Wybranego miejsca dostawy.
 10. W celu wysłania zamówienia konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 11. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę, jednak zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym. 
 12. W ciągu maksymalnie 2 dni po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje od Sprzedającego akceptację złożonego zamówienia i od tego momentu liczony jest czas jego realizacji. Standardowo czas realizacji zamówienia to 48 godzin plus  czas dostawy. W wyjątkowych sytuacjach czas ten może przedłużyć się do 7 dni, o czym Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedającego za pomocą poczty e-mail.
 13. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

§ 4
Płatności 

 1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zamówionych produktów, w zależności od ich ilości lub wagi, podany jest w zakładce „Koszty dostawy”.
 3. W związku z prowadzeniem przez Sprzedającego sprzedaży w ramach Rolnego Handlu Detalicznego dokumentem sprzedaży jest dowód dostawy lub jedynie na prośbę Kupującego Sprzedający wystawia fakturę. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury bez podpisu.
 4. Kupujący może dokonać płatności w jednej z następujących form wybranych w trakcie składania zamówienia:
  1. Płatność przelewem na rachunek Sprzedającego;
  2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym;
  3. Płatność online za pośrednictwem systemu płatności Tpay.com.
 5. Płatność uznaje się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedającego albo w chwili otrzymania potwierdzenia o pozytywnej autoryzacji z serwisu płatności online.

§ 5
Dostawa   

 1. Sprzedający rozpoczyna realizację zamówienia w chwili dokonania płatności przez Kupującego. W przypadku płatności za pobraniem realizację zamówienia rozpoczyna się z chwilą telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez Kupującego.
 2. Standardowo przesyłki wysyłamy w ciągu 48 godzin od złożenia i opłacenia zamówienia. W wyjątkowych sytuacjach okres ten może przedłużyć się do 7 dni.
 3. Zamówiony towar dostarczany jest pod adres Kupującego wskazany w podczas składania zamówienia.
 4. Dostawa realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Dostawa za pośrednictwem Dostawcy następuje tylko w dni robocze, odbiór osobisty po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru możliwy jest w dni robocze oraz w dni wolne od pracy. 
 6. Sprzedający dokonuje wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej:
  1. dostawa do drzwi
  2. do paczkomatu
 7. Wraz z towarem Kupującemu dostarczany jest dowód sprzedaży towaru. Na życzenie Kupującego Sprzedający doręcza Kupującemu fakturę.
 8. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad.
 9. Sprzedający zaleca Kupującemu w obecności Dostawcy sprawdzenia czy dostarczone opakowanie zbiorcze nie została uszkodzona podczas transportu tym samym czy produkty w przesyłce nie są uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania  lub produktów w wyniku transportu Kupujący powinien spisać protokół z Doręczycielem, albo odmówić przyjęcia przesyłki z podaniem przyczyny.

§ 6
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupującemu przysługuje, na podstawie art. 27 ustawy prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 art. ustawy.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż Doręczyciel i wskazana przez Kupującego, weszła w posiadanie rzeczy.
 3. W przypadku zerwania lub uszkodzenia przez Kupującego banderoli znajdującej się na produkcie ze względów bezpieczeństwa odstąpienie przez Kupującego od umowy nie będzie możliwe, wyjątek stanowi reklamacja produktu z powodu ewentualnej zaistniałej wady.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Kupujący musi (w nieprzekraczalnym terminie 14 dni) poinformować Sprzedającego o swojej decyzji odstąpienia od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie pisemnej wysłanego pocztą elektroniczną na adres kontakt@kochajmypszczoly.pl
 5. Kupujący może również skorzystać z formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie internetowej Sprzedającego (Załącznik nr 1).
 6. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Kupującemu na e-mail (podany przy zawieraniu umowy lub inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 8. Kupujący ma obowiązek zwrócić produkty, które są przedmiotem zawartej umowy Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktów przed jego upływem.
 9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będącego przedmiotem umowy, w wyniku korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 10. Kupujący odsyła produkty będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko, na adres siedziby Sprzedającego.
 11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty dopiero po otrzymaniu zakupionego przez Kupującego produktu. Zwrot płatności następuje w ciągu 7 dni od otrzymania produktu, na konto wskazane przez Kupującego w formularzu odstąpienia.
 12. Kupujący zgodnie z art 38 ustawy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu lub uszkodzona została banderola.

§ 7
Reklamacje

 1. Zaleca się sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności Dostawcy, w chwili jej dostarczenia, oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego, w przypadku jej mechanicznych uszkodzeń.
 2. Reklamacje dotyczące ewentualnych uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w przypadku sprawdzenia towaru w obecności Dostawcy. Bezwzględnym warunkiem przyjęcia reklamacji będzie spisanie wraz z Dostawcy, protokołu reklamacyjnego, w którym należy opisać rodzaj zastanych uszkodzeń. Spisany dokument musi być opatrzony podpisem i pieczątką Dostawcy oraz powinien zawierać czytelne informacje pozwalające na kontakt z nim. 
 3. Sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej jest bezpłatne i należy do jego obowiązków.
 4. Jeżeli doręczana przesyłka jest wyraźnie uszkodzona (widać ślady zalania, znacznego wgniecenia, naddarcia opakowania itp.) zaleca się odmowę jej przyjęcia i podanie powodu odmowy – „Odmowa przyjęcia z powodu uszkodzonej przesyłki”. W takim przypadku przesyłka zostanie natychmiast zwrócona do Sprzedającego w celu wyjaśnienia sprawy oraz ponownego dostarczenia zamówionych produktów.
 5. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego na zasadach określonych w przepisach art. 556–576 Kodeksu cywilnego za wady fizyczne i prawne (rękojmia). Kupujący na zasadach określonych w powyższych przepisach ma prawo żądania odpowiednio: usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 6. Reklamacje należy kierować na adres email: kontakt@kochajmypszczoly.pl. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym terminie o czasie rozpatrzenia reklamacji.

§ 8
Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. 
 3. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przesyłania ankiet dotyczących opinii na temat transakcji dokonywanej przez Kupującego w Sklepie oraz informacji marketingowych.
 4. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych osobowych.
 5. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się na stronie sklepu.

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania. Do zamówień złożonych przed wejściem zmiany w życie zastosowanie mają zapisy poprzedniego regulaminu. O zmianach regulaminu i ich zakresie Kupujący będą powiadomieni komunikatem pojawiającym się na stronie Sklepu.
 2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego na stronie internetowej Sprzedającego w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie rękojmi Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
 3. Składając zamówienie w sklepie internetowym Kupujący niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z powyższym regulaminem i akceptuję jego treść.
 4. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
 5. Wszelkie spory nie rozwiązane za porozumieniem stron podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014. 827), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2014.1182), Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r Nr 45 poz.271 z późniejszymi zmianami).
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 07.12.2020 r.

Załącznik nr 1
Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ADRESAT: Agnieszka Jarecka, ul.Tomcia Palucha 35/1, 02-495 Warszawa

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy

………………………………………………….……………………………………………………..


Data złożenia zamówienia ………………………………………………………………………….

Data odbioru zamówienia ………………… ……………………………………………………….
Imię i nazwisko konsumenta ……………………………………………………………………….
Adres konsumenta …………..………………………………………………………………………
Nr rachunku bankowego na który Sprzedający dokona zwrotu zapłaconej kwoty za poczyniony zakup który jest przedmiotem odstąpienia od umowy kupna ..…………………………………………………………………………………………..


Podpis konsumenta  (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data